START

Firma Szkoleniowa „KURS-SERWIS” świadczy usługi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego od 1990 roku.


Proponujemy Państwu między innymi:

1) Szkolenia w zakresie:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy (wstępne i okresowe) dla wszystkich grup zawodowych,
  • ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich grup zawodowych, 
  • obsługi apteczek i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej po wypadkach,
  • seminaria w zakresie Kodeksu Pracy,

2) Kompleksową, profesjonalną obsługę w zakresie BHP, m.in. nadzór i doradztwo,

3) Organizujemy także kursy zawodowe:

  • kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (akumulatorowych i spalinowych),
  • palacz kotłów c. o.,
  • spawacz elektryczny i gazowy,
  • eksploatacja urządzeń energetycznych (uprawnienia E i D),
  • inne kursy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług - proponujemy korzystne ceny!